You are here:  / Nieruchomości i Architektura / Architektura islamu

Architektura islamu

Islam jako zjawisko społeczne, kulturowe, polityczne i religijne posiada na swoim koncie wiele zjawisk architektonicznych. Istnieje wiele ośrodków w których możemy zaobserwować wytworzone przez tę kulturę budynki historyczne oraz nowoczesne. Charakterystycznymi cechami architektury islamu są oparte na kolistych murach kopuły składające się z miniaturowych i spiętrzonych na wzór stalaktytów celek, kopuły łukowe oraz sklepienia w kształcie półelips i parabol. Na terenie Indii możemy zaobserwować bogactwo łuków zwanych podkowiastymi i wielolistnymi, których cechą charakterystyczną są wybrzuszenia na zewnętrznej linii. Innym bardzo wyraźnym trendem architektury islamu są meczety z minaretami, złączone z centralnie położonymi miejscami modlitw monstrualne dziedzińce i ornamenty udekorowane za pomocą figur geometrycznych. Architektura islamu cechuje się także użyciem kaligraficznego pisma ornamentowego i figurami ludzi i zwierząt w formie malowideł. Jako ciekawostkę należy dodać, że wiele z ciekawych widoków jest niewidocznych z zewnątrz struktur.