You are here:  / Nieruchomości i Architektura / Architektura merowińska

Architektura merowińska

Architektura merowińska to konstrukcje wzniesione dzięki umiejętnością ówczesnych German, które nie były wyjątkowo rozwinięte. To sprawiło, że wznoszone przez nie budynki w swoim wyglądzie i charakterystyce bardzo przypominały niegdysiejsze skandynawskie kościoły klepkowe. Dopiero wraz z nadejściem czasów Chlodwiga budowane przez German bazyliki osiągnęły kształt i proporcje budowli wczesnochrześcijańskich. Za sztandarowe budowle tego typu znawcy tematu wskazują między innymi Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Clermont-Ferrand , bazylikę św. Remigiusza w Reims oraz Kościół św. Piotra w Vienne (nie mylić z Wiedniem). Z okresu architektury merowińskiej najlepiej zachowaną budowlą jest Baptyserium Saint Jean w Poitiers, które powstanie datuje się na początek piątego wieku naszej ery. Baptyserium owo zostało przebudowane w siódmym wieku, gdzie dostawiono dwa boczne pomieszczenia. W środku budowli znajdziemy basen do chrztów. Dekoracje w stylu architektury antycznej łączone z budownictwem drewnianym to cechy typowe dla tego nurtu.