You are here:  / Nieruchomości i Architektura / Architektura – wstęp

Architektura – wstęp

Słowo architektura pochodzi od łacińskiego słowa architectura a to słowo wywodzi się od słowa architector co w języku polskim oznacza „buduję”. Sztuka i technika budowania celem zrealizowania w praktyce artystycznych wymagań ludzkich nosi miano architektury. Wyróżniamy architekturę miejską i wiejską oraz sakralną, świecką, obronną, mieszkaniową, gospodarczą, ogrodową i publiczną. Malarstwo i rzeźba przez wieki obficie czerpały ze zdobyczy architektury, która bywała niejednokrotnie stawiane na najwyższym stopniu użyteczności. Planowanie i formowanie przestrzeni w sposób odzwierciedlający aspekty techniczne, funkcjonalne, społeczne, środowiskowe i estetyczne to zamysły i główne cele istnienia architektury. Działalność architektoniczna wymaga manipulacji twórczością, zmyślnego łączenia materiałów z technologią budownictwa a także jego aspektami artystycznym jak choćby kształtem i światłocieniem. Ciekawostką jest podejście Witruwiusza do architektury, bowiem wyróżnił on jej trzy podstawowe części składowe.