You are here:  / Nieruchomości i Architektura / Budownictwo kubaturowe

Budownictwo kubaturowe

Przeznaczenie obiektów kubaturowych

Budownictwo kubaturowe obejmuje wykonawstwo: budynków biurowych, obiektów użyteczności publicznej (takich jak: hotele, szkoły, centra handlowe czy też szpitale), obiektów produkcyjno-przemysłowych (do których zaliczyć można: wszelkiego rodzaju hale, warsztaty, magazyny oraz pomieszczenia socjalne), a także obiektów mieszkalnych (jednorodzinnych, wielorodzinnych i zbiorowych). Kubatura oznacza nic innego jak „sześcian” i jest miarą pojemności i objętości wyrażanej w metrach sześciennych. Kubatura brutto budynku to specjalna jednostka obliczana przy pomocy wzoru matematycznego. Aby wyliczyć objętość danej nieruchomości, należy uwzględnić jej konkretne elementy. Niektóre z nich nie należą do oczywistych, jak na przykład: prześwity, przejścia, przejazdy bramowe. Są wśród nich nawet segmenty, znajdujące się na zewnątrz posiadłości, takie jak: ganki, werandy, balkony i tarasy.
Budownictwo kubaturowe od budownictwa liniowego odróżnia nacisk na objętość danego projektu. Obiekty liniowe charakteryzuje natomiast dbałość o ich odpowiednią długość. Są to więc: linie kolejowe, wodociągowe oraz drogi. Zleceniodawcą obiektów tego rodzaju najczęściej jest państwo, podczas gdy w przypadku projektów kubaturowych ogromną rolę jako zleceniodawcy odgrywają deweloperzy. Budowle powstające z ich inicjatywy przeznaczone są do rychłej sprzedaży lub wynajmu.
Zapewne nikt nie wyobraża dziś sobie dobrze zorganizowanego i poprawnie funkcjonującego państwa zarówno bez obiektów kubaturowych, jak i liniowych.