You are here:  / Artykuły / Odwierty pod pompy ciepła

Odwierty pod pompy ciepła

Jakie technologie pozyskiwania energii geotermalnej wybrać do domu?

Trwa mała rewolucja ekologiczna, której produktem są coraz bardziej wymyślne technologie i urządzenia do pasywnego wykorzystania odnawialnych źródeł surowców i energii. Początkowo były to panele słoneczne przeznaczone do absorpcji promieni słonecznych i wykorzystywaniu tak zgromadzonej energii do ogrzewania wody. Elektrownie wiatrowe, to przykład wykorzystania siły wiatru. Ze względu na znaczne koszty inwestycji, wykorzystywane raczej do celów przemysłowych. Dzisiaj triumfy święcą panele fotowoltaiczne. Przerabiają one światło i promienie słoneczne na prąd. Rozwiązanie stosunkowo tanie i dające wykorzystać się zarówno w instalacjach przydomowych, jak i na dużych, wielohektarowych farmach fotowoltaicznych. No i zostają jeszcze pompy ciepła. Są to urządzenia dwojakiej konstrukcji. Powietrzne pompy ciepła, jak sama nazwa wskazuje wykorzystują zawartą w powietrzu energię. Po jego sprężeniu uwolniona energia wprowadzana jest do wymiennika i służy do ogrzania pomieszczeń. Jest to raczej mało wydajne źródło ciepła. Lepszym rozwiązaniem są gruntowe pompy ciepła. Na terenie przylegającym do ogrzewanego budynku wykonuje się odwierty pod pompy ciepła i wprowadza do nich końcówki instalacji tłoczące glikol w obiegu zamkniętym. Na drugim końcu pompa ciepła wtłacza pozyskaną energię do układu centralnego ogrzewania. Każda pompa ciepła przy największych mrozach potrzebuje dodatkowego zasilania energią elektryczną.