You are here:  / Nieruchomości i Architektura / Ekologiczne zbiorniki na szambo

Ekologiczne zbiorniki na szambo

Coraz bardziej popularne są ekologiczne zbiorniki na szambo, ale czy rzeczywiście warto zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków czy może lepiej postawić na odprowadzanie ścieków do szamba? Okazuje się, że budowa zbiornika szamba czy tez przydomowej oczyszczalni wiąże się z pewnymi ograniczeniami, co oznacza, że jest możliwa tylko w wybranych terenach. Co ma największe znaczenie, jeśli chodzi o ekologiczne zbiorniki na szambo? Podstawowymi ograniczeniami są wymagane przepisy, które dotyczą odległości od studni i to niezależnie od tego, czy znajdują się one na działce prywatnej czy też sąsiedniej. Przyjęto, że minimalną odległością zbiornika wstępnego oczyszczania od studni jest co najmniej piętnaście metrów. Z kolei w przypadku drenów rozsączających odległość ta powinna wynosić minimum trzydzieści metrów. Jeszcze większa odległość została ustalona, jeśli chodzi o ekologiczne zbiorniki na szambo, gdzie zastosowane mają być powierzchniowe złoża filtracyjne. Wówczas odległość wynosi siedemdziesiąt metrów.