You are here:  / Nieruchomości i Architektura / Architektura przedromańska

Architektura przedromańska

Architekturę przedromańską stworzyły plemiona barbarzyńców, którzy osiedlili się na terytoriach po dawnych cesarstwie rzymskim. Jej cechą charakterystyczną jest pewna odrębność cech wspólnych, która ukształtowała się za sprawą różnorodności tych plemion. Na terytoriach Italii oraz Galii architektura przedromańska była dziełem Ostrogotów, Longbardów oraz Franków. Dwa pierwsze plemiona często zakładały swoje siedziby w miejscach, które ułatwiały ich obronę, a były to najczęściej wysokie wzgórze, ale także głębokie doliny. Położona w centralnym miejscu osad chata władcy otoczona była przez zabudowania gospodarcza a całe osady chronione były wznoszonymi wokół palisadami. Niejednokrotnie za bazę do budowy swoich siedzib wymienione wyżej plemiona używały pozostałości struktur rzymskich. Jedyną zachowaną na czasy obecne budowlą z tego okresu jest Mauzoleum Teodoryka w Rawennie. Jego wygląd został zachowany na mozaice, która ozdabia kościół Sant Apollinare Nuovo w Rawennie. Ciekawym miejscem o którym warto wspomnieć jest Cividale del Friuli.