You are here:  / Nieruchomości i Architektura / Architektura średniowiecza

Architektura średniowiecza

Wyrosła przede wszystkim ze sztuki cesarstwa rzymskiego architektura średniowiecza po jego rozpadzie na części zachodnią i wschodnią podzieliła się na dwa główne nurty. W części Bizancjum hołdowano nadal wyrosłej z cesarstwa rzymskiego sztuce , która bywała dostosowywana do rodzącej się wówczas sztuki architektury chrześcijańskiej. W części zachodniej główny wpływ na architekturę miały plemiona barbarzyńców. Zmieniły one sposób osiedlania się i wobec tego zmianie uległ również sposób projektowania miast, które często były tworzone na szczytach wzgórz i otoczone palisadą. W ich centrum znajdował się zazwyczaj dom władcy a wokół niego umiejscowione były zabudowania gospodarcze. Z czasem rozpoczęto wznoszenie kościołów, do których z początku wykorzystywano elementy rzymskich zabudowań. najważniejszymi zabudowania średniowiecznymi stały się kościoły oraz katedry, których plan budowy umiejscawiał ich w punktach centralnych oraz formował na kształt bazylik. Jedną z najznamienitszych budowli średniowiecza jest Haga Sofia.