You are here:  / Nieruchomości i Architektura / Architektura

Architektura

Architektura pojawiła się na świecie wraz z człowiekiem. Ta dziedzina łącząca w sobie sztukę i technikę realizuje artystyczne i praktyczne wymagania ludzi. W tej branży wyróżnia się architekturę sakralną (któż z nas o niej nie słyszał?), świecką (zamki, budowle gospodarcze czy użyteczności publicznej) oraz wiejską i miejską. Terminem architektura określamy więc wszystkie budowle, które zostały zaprojektowane i stworzone przez człowieka. Historia ukształtowała także różne style architektoniczne, których przykłady możemy oglądać do dziś.
Każda epoka miała swój własny styl, który wyróżnia się od swojego poprzednika stylem budowania czy stosowanymi zdobnikami. I tak oto możemy wyróżnić architekturę starożytnej Grecji i Rzymu, styl bizantyjski, romański, gotycki, renesansowy, barokowy, klasycystyczny, romantyczny, secesyjny, ekspresjonistyczny oraz konstruktywistyczno- funkcjonalistyczny. Każdy z tych stylów jest niepowtarzalny, każdy kładł nacisk na coś innego i oczywiście jest przypisany do konkretnego wieku.